Logotip Isuzu Camps Motor

POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d’abril, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), la empresa CAMPS MOTOR, S.A. amb número de CIF A17133976 y direcció a Ctra. Nacional II, Km 710 – 17458 – FORNELLS DE LA SELVA – GIRONA per donar compliment a les obligacions que estan establertes en les mateixes:

Informa que el domini web www.campsmotor.com/isuzugirona utilitza les Xarxes Socials Instagram amb la finalitat principal de publicitar-se. 

Informa que la obtenció de dades que es produeixi com a conseqüència de l’ús de les xarxes socials des del compte de l’usuari als comptes citats anteriorment titularitat de CAMPS MOTOR, S.A., que aquestes dades passaran a formar part dels arxius i fitxers de dades emmagatzemades i que la transmissió de les mateixes constituirà a dita empresa com a Responsable de tractament, sense perjudici de que s’informi de manera expressa sobre un tractament concret de dades sotmès a altres condicions.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CAMPS MOTOR, S.A., mostrant d’aquesta manera interès en la informació que es publiciti a la Xarxa Social. Al unir-se a la pàgina de CAMPS MOTOR, S.A., facilita el consentiment per al tractament de dades personals contingudes al perfil.

CAMPS MOTOR, S.A. garantitza la protecció de dades d’acord amb les disposicions prescrites a la legislació d’aplicació. Amb aquesta finalitat adoptarà les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, alteracions, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals facilitades, prenent en consideració l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades recaptades, els riscos als que està exposat, així com el potencial agravi o lesió als drets i llibertats que es poguessin ocasionar als interessats. En conseqüència, es dona compliment al deure de respecte a la privacitat dels usuaris i al secret i seguretat de les dades personals.

Les dades s’utilitzaran exclusivament  amb la finalitat per la qual varen ser recaptades i només s’obtindran aquells que siguin adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la consecució de la finalitat perseguida.

La base legitima per al tractament de dades personals es fonamenta en el propi consentiment de l’interessat al unir-se a la pàgina de CAMPS MOTOR, S.A.

El consentiment exprés, lliure i voluntari relatiu al tractament de les dades de l’usuari s’estén explícitament a aquelles dades personals publicades al seu perfil. L’usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, oferint-li la possibilitat de configurar el seu perfil per garantitzar la seva privacitat. CAMPS MOTOR, S.A. està facultada per accedir i tractar la informació pública de l’usuari, amb interès especial, del nom de contacte. 

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat limitació a la direcció a dalt indicada. Així mateix, l’usuari ha de ser coneixedor de les peculiaritats de les xarxes socials i de les limitacions de CAMPS MOTOR, S.A. en relació  amb l’aplicació dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació.  Si l’usuari tingués algun dubte al respecte podrà consultar les particularitats de cada xarxa social en els clausulats legals de les mateixes.

L’usuari es fa responsable de tot el contingut publicat en els perfils de les xarxes socials titularitat de CAMPS MOTOR, S.A. L’usuari es l’únic responsable de les publicacions que realitzi. I estan prohibides les publicacions el contingut de les quals no s’ajusti a la legalitat vigent.

Les dades personals proporcionades a CAMPS MOTOR, S.A. es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la supressió o rectificació, s’oposi al tractament de les seves dades o retiri el consentiment. En tot cas, durant el període legalment establert.

No obstant, sense perjudici de l’anterior les dades seran conservades i degudament restringides, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular la AEPD o l’organisme autonòmic amb competències similars.

A continuació, s’estableix la relació dels enllaços a la política de privacitat de les nostres Xarxes Socials:

Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/legal/terms/